درج دیتا (Insert Into)

/
6 - درج دیتا در جدول با دستور Insert Into

انواع Data Type در SQL Server

/
5 - انواع Data Type در SQL Server

ساخت جدول (Table)

/
4 - آموزش ساخت جدول (Table)

ساخت دیتابیس

/
3 - آموزش ساخت بانک اطلاعاتی (Database)