نوشته‌ها

گروه بندی Group By

/
نحوه استفاده از Group By در Select

توابع در SQL

/
توابع در SQL

اپراتور های منطقی زبان SQL

/
اپراتور های منطقی زبان SQL

دستور Select (شرط Where)

/
9 ادامه آموزش دستور Select (شرط Where)

دستور Select (قسمت From)

/
8 - دستور Select قسمت (From)

دستور Select (استخراج اطلاعات)

/
7 - استخراج اطلاعات از جدول (دستور Select)

درج دیتا (Insert Into)

/
6 - درج دیتا در جدول با دستور Insert Into

انواع Data Type در SQL Server

/
5 - انواع Data Type در SQL Server

ساخت جدول (Table)

/
4 - آموزش ساخت جدول (Table)

ساخت دیتابیس

/
3 - آموزش ساخت بانک اطلاعاتی (Database)
SQLServer

SQL چیست؟
شروع کار با SQL Server

/
SQL چیست؟ شروع کار با SQL Server

سخنی با کاربران سایت

/
سخنی با کاربران سایت SQLmag دوستان عزیز سلام